Opublikowano: 9 kwietnia, 2018

Odpowiedź do oferty

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Komisja Oceniająca wybrała ofertę na dostawy materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych służących do nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu dla 150. uczestników projektu „Droga do sukcesu” ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy uprawniających do udziału w kursie kwalifikacji wstępnej/ przyśpieszonej dla kat. C, C+E,C1,C1+E złożoną przez LIWONA sp.z o.o. ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa
OFERTA:

  • spełniła wszystkie stawiane w zamówieniu warunki,
  • otrzymała najwyższą liczbę punktów,
  • spełniła oczekiwania co do założonej na ten cel kwoty.