KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII B DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Z DYSFUNKCJĄ KOŃCZYN DOLNYCH, proponowany przez Szkołę Jazdy Prawko

Szkolenia na prawo jazdy są prowadzone z wykorzystaniem samochodu OPEL MERIWA. Pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów oraz dodatkowe udogodnienia dla osób z dysfunkcją obu kończyn dolnych. Egzamin państwowy dla osób niepełnosprawnych przeprowadzany jest z użyciem pojazdu zapewnianego przez osobę egzaminowaną, w praktyce więc nasi kursanci podchodzą do egzamin korzystając z pojazdu, na którym byli szkoleni.

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B należy:

  • mieć ukończone 18 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
  • przejść badanie lekarskie z określeniem kodu ograniczeń w zakresie kierowania pojazdami,
  • ukończyć kurs teoretyczny i praktyczny w Ośrodku Szkolenia Kierowców, zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny oraz uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W cenie kursu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych przewidziane jest 30 godzin nauki teorii i 30 godzin zajęć praktycznych, a także pomoc w dotarciu na zajęcia, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny oraz dostarczenie pojazdu na egzamin państwowy.