Kurs obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 60/40* godzin zajęć praktycznych na pojeździe marki RENAULT PONTICELLI
 • materiały szkoleniowe (kurs on-line z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i znakami oraz  z testami przygotowującymi do egzaminu teoretycznego)
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

prowadzimy kursy w formie e-learningowej
przeprowadzamy również jazdy uzupełniające dla kursantów!

Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

Skontaktować się z biurem OSK PRAWKO w celu ustalenia terminu rozpoczęcia najbliższego kursu.

Umówić się na badania lekarskie.

Udać się do Wydziału komunikacji lub starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • fotografie – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm
 • kserokopię prawa jazdy (jeśli posiadasz)
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU

odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – po złożeniu opisanych wcześniej dokumentów we właściwym urzędzie oraz dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

Kiedy możesz zapisać się na prawo jazdy kategorii D?

 1. gdy masz ukończone 24 lat lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 24 roku życia (tylko w tym przypadku otrzymasz numer PKK)
 2. gdy rozpoczniesz kurs kwalifikacji wstępnej (w myśl przepisów po ukończeniu kwalifikacji wstępnej można rozpocząć kurs prawa jazdy kat. D przed ukończeniem 24 roku życia)

Miejsce odbywania zajęć teoretycznych:

 • ul. Krakowska 28 39-200 Dębica

Miejsce odbywania zajęć praktycznych:

 • Plac manewrowy: Straszęcin obok szpitala psychiatrycznego
 • Miasto Tarnów, Rzeszów