Kurs obejmuje:

 • 30 godzin teoretycznych
 • 20 godzin praktycznych na pojeździe marki  Kawasaki ER6N oraz Yamaha XJ6  do kat. A oraz A2, Yamaha YBR 125 do kat. A1
 • materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
 • BADANIA LEKARSKIE
 • prowadzimy kursy e-learingowe!!

Przeprowadzamy również jazdy uzupełniające dla kursantów!

Aby zapisać sie na kurs należy:

 1. Skontaktować się z OSK PRAWKO w celu ustalenia terminu badań lekarskich
 2. Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:
  • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę ( PKK )
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • fotografię – wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5×4,5 cm
  • kserokopię  prawa jazdy (jeżeli posiada)
  • dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU.
 3. Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK)
 4. Odbiór PKK następuje bezposrednio po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów
 5. PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK PRAWKO najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia

Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii A jest:

 • A1 – ukończone 16 lat
 • A2 – ukończone 18 lat
 • A – ukończone 24 lata lub posiadanie kategorii A2 przez okres co najmniej 2-óch lat

Jak wygląda egzamin państwowy na kategorię A, A1, A2?

 • Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: w pierwszej kolejności przeprowadzany jest na placu manewrowym, jeśli wynik będzie pozytywny rozpoczyna się egzamin w ruchu drogowym
 • Egzamin państwowy na kategorię A, A1 i A2 składa się z części teoretycznej i części praktycznej

Egzamin praktyczny:

I. PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym wykonywane są kolejno zadania:

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu – osoba egzaminowana musi umieć sprawdzić:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu chłodzącego
 • poziom płynu hamulcowego
 • działanie sygnału dźwiękowego
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania
 • działanie świateł kierunkowskazów

Na wykonanie zadań osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów  lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

W przypadku dokonywania sprawdzania świateł hamowania, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

Losowy dobór elementów czynności dla każdej egzaminowanej osoby dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu komputera. 

2. Właściwe ustawienie lusterek, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania tej części zadania:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu oraz lewy obszar przestrzeni za pojazdem

– w prawym lusterku kierowca powienien widzieć prawy bok pojazdu oraz prawy obszar przestrzeni za pojazdem

3. Wyłącznie dla kategorii AM, A1, A2. A:

 • wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kamizelka odblaskowa, odpowiedni kask ochronny, ochraniacze na łokcie i kolana),
 • sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 • zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 • podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania tej części zadania:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z pozycji 1 do pozyji 2 w wyznaczonym stanowisku, przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

– maksymalnie trzy zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się o więcej niż 0,2m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

5. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawodopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnienie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącenie pachołków;

6. Slalom szybki (jazda między pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zgrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła i zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

 • – średnia prędkość jednego przejazdu nie może być mniejsza niż 30km/h,
 • – przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,
 • – niepodpieranie się nogami,
 • – nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne,
 • – niepotrącanie pachołków;

7. Ominięcie przeszkody

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła i zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

 • – prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • – przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
  – niepodpieranie się nogami,
 • – nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
  – niepotrącanie pachołków;