Kurs obejmuje

 • 30 godzin teoretycznych
 • 30 godzin praktycznych na pojeździe marki HYUNDAI I20 (NOWY MODEL taki sam jak na egzaminie Państwowym)
 • materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami  plus płyta z testami) – możliwość zakupu w ośrodku
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
 • BADANIA LEKARSKIE ( możliwość wykonania w ośrodku)
 • prowadzimy kursy e-learingowe!!

Przeprowadzamy również jazdy uzupełniające dla kursantów!

ABY ZAPISAĆ SIE NA KURS NALEŻY:

Skontaktować się z OSK PRAWKO w celu ustalenia terminu badań lekarskich.
Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:

 • Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę ( PKK )
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Fotografię – wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5×4,5 cm
 • Kserokopię  prawa jazdy (jeżeli posiada B+E)
 • Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU.

Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK). Odbiór PKK następuje w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów. PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK PRAWKO najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA NA PRAWO JAZDY KATEGORII B JEST:

Ukończone 18 lat lub miec minimum 3 miesiące do ukończenia 18 roku życia.
3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia wymagane jest pisemne pozwolenie od rodziców.