Organizujemy szkolenia ADR – międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Konwencja sporządzona została w Genewie w dniu 30.09.1957r. W Polsce ratyfikowano ją w 1975 roku. Umowa ADR jest nowelizowana raz na dwa lata w roku nieparzystym
Wymagania i dokumenty potrzebne przy zapisaniu się na kurs:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy co najmniej kat. B

Szkolenie kierowców i innych osób w zakresie ADR obejmuje:

 • podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas / oprócz klasy l i 7 oraz przewozu w cysternach/
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy l
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:

 • znał podstawowe akty prawne międzynarodowe i krajowe regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych,
 • znał wymogi stawiane kierowcy przewożącemu towary niebezpieczne,
 • znał klasy towarów niebezpiecznych,
 • znał główne rodzaje zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom,
 • znał obowiązki przewoźnika/kierowcy, nadawcy oraz odbiorcy w zakresie ADR,
 • znał wyposażenie pojazdu,
 • znał znaki i naklejki ostrzegawcze oraz ich rozmieszczenie na pojeździe,
 • znał dokumenty wymagane w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał podstawowe środki ostrożności stosowane, w czasie załadunku i rozładunku,
 • potrafił załadować i układać sztuki przesyłki z uwzględnieniem zakazu ładowania razem,
 • znał sposoby ochrony towaru przed działaniem osób trzecich,
 • znał czynności kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadał wiadomości na temat transportu kombinowanego,
 • znał działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • potrafił zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy, ugasić pożar,
 • znał zakres i kompetencje organów nadzorczokontrolnych w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych,
 • posiadł wiadomości na temat ochrony środowiska.

KIEROWCO PAMIĘTAJ!

Przewóz takich towarów jak: poduszki powietrzne, gazy, odpady medyczne, farby, alkohol, asfalt, paliwa, perfumy, dezodoranty i innych wymaga odpowiedniego przystosowania pojazdu, a przede wszystkim uprawnień dla kierowcy. W celu uniknięcia wysokich kar, zapisz się na kurs już teraz !