Warunkiem uczestniczenia w kursie na wózki widłowe jest:

  • Ukończony przez uczestnika 18-ty rok życia
  • Wykształcenie minimum podstawowe.

Celem kursu na wózki widłowe jest:

nauka i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi akumulatorowymi i spalinowymi z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG). Warunkiem, który należy spełnić przed podjęciem pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych akumulatorowych i spalinowych.

Kurs na wózki widłowe: 

Kurs można rozpocząć w każdej chwili, osoby uczące się lub pracujące na zajęcia praktyczne umawiają się z instruktorem w terminach dla nich dogodnych (również w weekendy ) .
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień w naszym ośrodku, lub w miejscu szkolenia (w danej firmie w której odbywa się szkolenie ).

Uprawnienia na wózki widłowe:

Wydajemy uprawnienia bezterminowe, unijne (UE) z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki na drukach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) na wózki elektryczne, spalinowe, gazowe, Uprawnienia obejmują wszystkie typy wózków (podnośnikowe, unoszące, naładowne, ciągnikowe i specjalne) w języku:

  • polskim,
  • angielskim,

Kursy u nas to:

  • Dogodne terminy, do ustalenia z kursantem lub zamawiającym,
  • Możliwość przeprowadzenia kursu na terenie firmy zamawiającej w całej Polsce,
  • Zajęcia prowadzone indywidualnie lub grupowo,
  • Zapisy i kursy NON-STOP, pod Nr Tel.: 14-6824848 lub 660512970.

CENA TO 500 zł.

Egzamin UDT 152 pln.

Cena nie zawiera żadnych dodatkowych ukrytych opłat za egzamin i uprawnienia do samodzielnej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych (widłowych)