Opublikowano: 19 lutego, 2018

WYNIKI REKRUTACJI w projekcie pn.”DROGA DO SUKCESU”

W dniu 19.02.2018 roku z uwagi na wykorzystany limit 150. miejsc zakończono rekrutację uczestników do projektu.

LISTA RANKINGOWA – PODSTAWOWA
NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ
Zakwalifikowani do udziału w projekcie pn. „DROGA DO SUKCESU”.

LISTA RANKINGOWA – PODSTAWOWA
NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. „DROGA DO SUKCESU”

LISTA REZERWOWA
NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ

Osoby zostaną zakwalifikowane do projektu „Droga do sukcesu” w przypadku rezygnacji lub negatywnych badań lekarskich osób z listy podstawowej


LISTA REZERWOWA
NA KAT. C, C+E ORAZ KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ

Osoby zostaną zakwalifikowane do projektu „Droga do sukcesu” w przypadku rezygnacji lub negatywnych badań lekarskich osób z listy podstawowej