Opublikowano: 23 marca, 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów edukacyjnych

Zapytanie ofertowe dotyczy: dostawy materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych służących do nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu dla 150. uczestników projektu „Droga do sukcesu” ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy uprawniających do udziału w kursie kwalifikacji wstępnej/ przyśpieszonej dla kat. C, C+E, C1,C1+E. Materiały edukacyjne powinny być zaplanowanymi działaniami edukacyjnymi na 130 godzin zajęć (dla kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej)/ 260 godzin zajęć (dla kwalifikacji przyśpieszonej).