Operator podestów ruchomych

Szkolenie skierowane jest do przyszłych operatorów podestów ruchomych, tzw. zwyżek budowlanych. Szkolenie może obejmowiać wiele rodzajów podestów ruchomych przejezdnych; wolnobieżnych, samojezdne montowane na pojeździe,przewoźne. Po wybraniu typu podestów uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu przed Komisją UDT i uzyskuje stosowne uprawnienia.

Uprawnienia na podesty ruchome samojezdne, zamontowane na samochodzie pozwalają obsługiwać również DRABINY STRAŻACKIE wyposażone w kosz.

Najczęściej spotykane są zwyżki wolnobieżne, o konstrukcji podnoszenia nożycowej lub wysięgnikowej i teleskopowej. Niewielki odsetek zwyżek stanowią zwyżki przewoźne, zamontowane na przyczepie wyposażonej w dyszel do przeciągania za samochodem.

Kurs na zwyżki przeprowadzamy nie tylko w siedzibie naszej firmy, ale również u klienta. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nasi specjaliści przeprowadzili kurs w Rzeszowie, Tarnowie czy Krakowie, wykorzystując nasze podesty lub podesty klienta. Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Minimalne wymagania:
  • przynajmniej podstawowe wykształcenie ukończony 18 rok zycia brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora pdestów ruchomych

Program szkolenia:
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • ogólne wiadomości o podestach ruchomych,
  • budowa, eksploatacja podestów ruchomych,
  • obowiązki operatora podestu ruchomego przed rozpoczęciem pracy, w
  • trakcie i po jej zakończeniu
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zajęcia praktyczne na danym typie podestu ruchomego
  • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Galeria: