Kategorie B, B+E

Kategoria B

Kurs obejmuje:

  • 30 godzin teoretycznych
  • 30 godzin praktycznych na pojeździe marki HYUNDAI I20 (NOWY MODEL taki sam jak na egzaminie Państwowym)
  • materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami  plus płyta z testami) - możliwość zakupu w ośrodku
  • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
  • prowadzimy kursy e-learingowe!!

Przeprowadzamy również jazdy uzupełniające dla kursantów!
 

Aby zapisać sie na kurs należy:

Skontaktować się z OSK PRAWKO w celu ustalenia terminu badań lekarskich.
Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:
  • Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę ( PKK )
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • Fotografię - wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5x4,5 cm
  • Kserokopię  prawa jazdy (jeżeli posiada B+E)
  • Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości - DO WGLĄDU.

Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK). Odbiór PKK następuje w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów. PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK PRAWKO najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia
 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii B jest:

Ukończone 18 lat lub miec minimum 3 miesiące do ukończenia 18 roku życia.
3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia wymagane jest pisemne pozwolenie od rodziców

Jak wygląda egzamin